Дъбов многослоен паркет

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се "очички" - малки чепове до 5 мм.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Беловина не се допуска. Допускат се здраво сраснали тъмни чепове до 15 мм.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здраво срастнали и тъмни чепове до 50 мм, филинг и беловина до 10%.

„SELECT“ качество – Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се „очички“ – малки чипове до 5 мм.

„RUSTIC“ качество – Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здрави срастнали и тъмни чепове до 50 мм., филинг и беловина до 10 %.

„ANTIC“ качество – Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здрави срастнали и тъмни чепове 60-70 мм., филинг и беловина до 15 %. Допускат се и цепнатини до 30 мм.

Цените включват фабрично омасляване на дъбовия трислоен паркет с масло и маслен байц.

(Цените са без ДДС)


3 мм. дъб масив + 10 мм. бреза шперплат.

Ширина Дебелина Дължина Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м.
мм SELECT RUSTIC ANTIC
120 13 800-1500 56,00 48,00 -
145 13 1000-2200 66,00 56,00 51,00
165 13 1500-2400 70,00 62,00 55,00
183 13 1500-2400 74,00 65,00 58,00
220 13 1500-2400 78,00 68,00 62,00

 


3,5 мм. дъб масив + 10 мм. бреза шперплат.

Ширина Дебелина Дължина Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м.
мм SELECT RUSTIC ANTIC
120 13,5 800-1500 58,00 50,00 -
145 13,5 1000-2200 68,00 58,00 53,00
165 13,5 1500-2400 72,00 64,00 55,00
183 13,5 1500-2400 77,00 69,00 62,00
220 13,5 1500-2400 82,00 73,00 65,00

ДЪБОВ ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ -10%