Дъбов многослоен паркет

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се "очички" - малки чепове до 5 мм.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Беловина не се допуска. Допускат се здраво сраснали тъмни чепове до 15 мм.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здраво срастнали и тъмни чепове до 50 мм, филинг и беловина до 10%.

4мм дъб масив+12мм топола шперплат

Ширина
(мм)

Дебелина
(мм)

Дължина
(мм)

Цена лв./кв.м.
LUX качество

Цена лв./кв.м.
NATUR качество

Цена лв./кв.м.
RUSTIK качество

120

16

1200 -1500

64.00

60.00

54.00

140

16

1200 - 2200

68.00

64.00

58.00

160

16

1800 - 2500

76.00

72.00

66.00

190

16

1800 - 2500

86.00

82.00

74.00

Цена за омасляване с натурално масло – 12.00 лв./кв.м
Цена за омасляване с маслен байц – 12.00 лв./кв.м
Цена за структуриране - 6.00 лв./кв.м