Дъбов паркет

Равномерна структура породена от естествения растеж. Не се допускат чепове, беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се "очички" - малки чепчета до 1-2 мм.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Беловина не се допуска. Допускат се здраво сраснали тъмни чепове до 10 мм.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здраво срастнали и тъмни чепове до 15-20 мм и беловина до 10%.

Ширина
(мм)

Дебелина
(мм)

Дължина
(мм)

Цена лв./кв.м.
A качество

Цена лв./кв.м.
B качество

Цена лв./кв.м.
C качество

Цена лв./кв.м.
RUSTIK

40

22

250

28.10

24.50

21.35

17.48

40

22

300

32.60

27.20

23.60

18.20

50

22

250

35.30

29.90

24.41

19.10

50

22

300

36.92

30.80

25.22

21.62

50

22

350

38.00

32.60

27.20

22.25

70

22

250

34.40

31.70

25.40

21.44

70

22

300

38.00

35.30

28.10

23.60

70

22

350

39.35

36.65

30.80

24.23

40

16

250

29.90

25.40

20.90

14.60

40

16

300

30.80

28.10

23.15

15.50

50

16

250

31.70

28.10

23.60

17.30

50

16

300

32.60

29.00

25.04

18.20

50

16

350

33.50

29.90

25.94

19.10

70

16

250

33.50

29.90

23.60

19.10

70

16

300

34.40

30.80

25.40

20.90

Марка: BALKAN PARQUET   Марка: BALKAN PARQUET
Дървесен вид Дъб   Дървесен вид ДЪБ
Селекция I,II,III,RUSTIK   Селекция I,II,III,RUSTIK
Повърхност Необработен
Структуриран / четкан
Фабрично масло - натурал
Фабрично масло - цвят по избор
Фабричен лак - натурал
Фабричен лак - цвят по избор
  Повърхност Необработен
Структуриран / четкан
Фабрично масло - натурал
Фабрично масло - цвят по избор
Фабричен лак - натурал
Фабричен лак - цвят по избор
Възможен финиш След полагане - масло, лак
Възможна при определени размери
  Възможен финиш След полагане - масло, лак
Възможна при определени размери
Дебелина 22 мм масив   Дебелина 16 мм масив
Широчина 70, 90, 110, 130 мм   Широчина 70, 90, 110, 130 мм
Дължина произволна
от 500 до 1500 мм
  Дължина произволна
от 500 до 1500 мм
Използваем слой 13 мм, масив   Използваем слой 8 мм, масив
Профил Паркет с НУТ и ПЕРО   Профил Паркет с НУТ и ПЕРО
Тежест В зависимост от дървесния вид от 13 до 18 кг/кв.м   Тежест В зависимост от дървесния вид от 13 до 18 кг/кв.м
Подово отопление Препоръчва се   Подово отопление Препоръчва се
Произведен според BDS EN 14342:2005+A1:2009   Произведен според BDS EN 14342:2005+A1:2009
Топлопроводимост В зависимост от дървесния вид 0.0337 до 0.0496 кв.м x K/W   Топлопроводимост  В зависимост от дървесния вид 0.0337 до 0.0496 кв.м x K/W
Производствена влага 9 ± 2 %   Производствена влага 9 ± 2 %
Произход България   Произход България