Ценова листа за паркет и от дъб с нут, перо (цените са без ДДС)

Ширина
(мм)

Дебелина
(мм)

Дължина
(мм)

Цена лв./кв.м.
A качество

Цена лв./кв.м.
B качество

Цена лв./кв.м.
C качество

Цена лв./кв.м.
RUSTIK

40

22

250

28.10

24.50

21.35

17.48

40

22

300

32.60

27.20

23.60

18.20

50

22

250

35.30

29.90

24.41

19.10

50

22

300

36.92

30.80

25.22

21.62

50

22

350

38.00

32.60

27.20

22.25

70

22

250

34.40

31.70

25.40

21.44

70

22

300

38.00

35.30

28.10

23.60

70

22

350

39.35

36.65

30.80

24.23

Още в тази категория: « Рустик Информация »