Дъбово дюшеме

"D" Качество

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здраво срастнали и тъмни чепове до 50 мм и беловина до 15%.

© 2021 "Балканпаркет" ООД. Всички права запазени.